Merak Edilenler?
#araseçim nvi̇ api i̇le oy verenlerin sadece gerçek kişiler olduğu, oy veren verilerinin saklanmadığı , sıradışı i̇statistikler i̇çeren, seçimlerden önce kendini i̇mha edecek, manipüle edilemez , tarafsız ve öncü; online seçim anketidir. Belli bir grubun finanse ettiği, yanıltıcı sonuçlar içeren, gerçek olmayan kişilerden oluşan, verilerin satıldığı, taraflı bir seçim anketi değildir!
Kendini ve sistemi tarafsız tutmak isteyen, gerçek kişilerle gerçek sonuçlara seçimden önce ulaşmak isteyen, bu sonuçları istisnasız bütün vatandaşlarla paylaşmak isteyen, anketlere öncü yenilikler ve istatistikler eklemek isteyen bir grup meraklı vatandaşlarız.
#araseçim diğer anketlerin aksine sadece gerçek kişilerden oluşur. Her vatandaşın tek oyu vardır. İstediklerinde oylarını seçim yasaklarına kadar değiştirebilirler. #araseçim istisnasız seçime girecek tüm partilere eşit haklar ve görüntülenme sağlar. Oy kullanımlarında sıralamaları rastgere değiştir, logoları küçültür, böylelikle bilinçli oy kullanmayı teşfik eder. Sadece gerçek kişiler sisteme giriş yapabildiği için sonuçlar manipüle edilemez. Kesinlikle Nüfus İdaresinin teyit için istediği bilgiler dışında bilgi istemez. Bu verilerden sadece isim ve doğum yılı kayıt edilir. Diğer istatistiksel verilere tahminlerle ulaşır. Anlık değil, seçim yasaklarına kadar sürecek bir ankettir. Anket boyunca seçmenler dilediklerinde seçim kararlarını sınırsız değiştirebilirler. Anket sonuçları nettir. "Kararsız", "Diğer" gibi seçenekler bunundurmamaktadır. Sonuçlar istisnasız tüm vatandaşlara anlık olarak sunulur.
  • Tarafsız Bir Anket Yönetmek
  • Manipülasyona Açık Nokta Bırakmamak
  • Sadece Gerçek Sonuçlara Ulaşmak
  • Seçimde Adaleti Sağlamak
  • Bilinçli Oy Kullanımı Sağlamak
  • Veri Güvenliğini Sağlamak
#araseçim amacı genel olarak manipüle edilemeyen, taraf olunmayan, kararsız oyların bulunmadığı, sadece gerçek seçmenlerle gerçek sonuçlara ulaşan, seçmen verilerinin tutulmadığı, seçim anketinde adaletin sağlandığı, sıradışı istatistiksel verilerin sunulduğu ve seçim yasaklarından önce kendini imha edecek öncü bir sistem oluşturmaktır.
#araseçim hedefi genel olarak seçimden önce 1.000.000 vatandaşa erişip, seçim günü sandıktan çıkacak sonuçlarla aynı verilere ulaşmaktır.
#araseçim hiç bir taraf tarafından finanse edilmemektedir! Bu gibi algıları ortadan kaldırmak için, seçmenlere hiç bir teşfik edici unsur kullanılmamaktadır. Tamamen ilkelerimiz doğrultusunda gönüllü olarak bu sistemi seçim yasaklarına kadar gelen bağışlarla ayakta ve dik tutmaya çalışacağız.
#araseçim Nüfus İdaresi Api kimlik teyit için istediği Ad, Soyad, Doğum Yılı ve TC Kimlik Numarası haricinden bir bilgi kesinlikle istememektedir. Kimlik teyidi doğru dönen vatandaşların sadece ilk isimleri ve doğum yılları veritabanına kayıt edilmektedir. Bu iki genel bilgi haricinde kesinlikle girilen bilgiler kayıt edilmemektedir. Her seçmene Kimlik numaralarına göre SHA/MD5/.. ile sırasıyla şifrelenmiş benzersiz giriş numaraları atanmaktadır. Seçmen kimlik verilerini kendimizden dahi korumaktayız. Böylece herhangi bir veri çalınma ve satılma gibi kaygılarımız ortadan kalkmış oluyor. Bu konuda zaman zaman veritabanını tüm vatandaşlarla paylaşmaya hazırız. Paylaşacağımız veritabanı bilgileri benzersiz numaralardan oluşmakta ve herhangi bir sonuç içermemektedir. Bu nedenlerle #araseçim sistemi tamamen güvenlidir ve manipülasyona açık nokta bırakmamaktadır.
#araseçim genel olarak anketlerde olası tüm sonuçları eşit olarak listeler. Alışılmış A-Z sıralama gibi teknikleri kullanmaz. Her ankette seçenekleri birbirinden bağımsız rastgele olacak çekilde görüntüler. Ayrıca logo, kısaltma gibi avantaj sağlayabilecek verileri minimuma indirir. Bu gibi sıradışı yöntemler ile seçeneklerdeki adaleti sağlamanın yanısıra bilinçli oy kullanmayıda destekler.
#araseçim şehir bilgilerine tahmini olarak oy kullanılan tarayıcı bilgisine göre erişmektedir. İp bilgileri kesinlikle tutulmamaktadır. Bu şehir bilgileri zaman zaman yanıltıcı sonuçlar içerebilir. Ayrıca seçmenin sistemde oy kullandığı ili ile sandıkta kullanacağı ili farklı olabilir. Bu nedenle şehir bilgileri kesin sonuç vermemektedir.
#araseçim cinsiyet bilgilerine tahmini olarak seçmen isimlerinden ulaşır. Seçmen profili sayfasından isminizin yüzde kaç cinsiyet sonucu verdiğini görebilirsiniz. Genel olarak doğru sonuçlansada, isimden cinsiyet tahmin etmenin kesin sonuç vermediği unutulmamalıdır.

#araseçim Online Seçim Anketi

...

Sonra Bu Sistem Tümüyle Otomatik İmha Edilecektir! Nedir?